برنامه زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

در نیمسال اول 1393-1392

 

مقطع و سال ورود

تاریخ و زمان حذف و اضافه

ورودی 89 و ماقبل کلیه مقاطع

از ساعت   12:00ظهر روز شنبه مورخ  06/07/92 تا ساعت 12:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 07/07/92

ورودی 90 کلیه مقاطع

از ساعت 12:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 07/07/92 تا ساعت  12:00 ظهر روز دوشنبه مورخ08/07/92

ورودی 91  کلیه مقاطع

از ساعت 12:00 ظهر روز دوشنبه مورخ 08/07/92 تا ساعت 12:00 ظهر روز سه شنبه 09/07/92

   

 

  • حذف و اضافه  دانشجویان به صورت اینترنتی از طریق مراجعه به سایت  دانشگاه www.iiau.ac.ir انجام می پذیرد. دانشجویان از مراجعه حضوری به دانشگاه جداً خودداری کنند.
  • دروس مشاهده شده در پورتال به منزله امکان اخذ آن درس نمی باشد و دانشجویان گرامی می بایست دروس خود را طبق سیلابس رشته اخذ نمایند.
  • قبل از  حذف و اضافه  با مراجعه به سایت واحد، قوانین آموزشی مطالعه و سپس اقدام به انتخاب واحد نماید.
  • دانشجویان در هر ترم ، مجاز به اخذ فقط یک درس از گروه معارف می باشند.
  •   دانشجویان ورودی جدید  سال تحصیلی 93-92 مجاز به حذف و اضافه نمی باشند.

 

 

آموزش دانشگاه.