دانشگاههای آزاد

 
واحدها آدرس اینترنتی
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور http://www.iau-neyshabur.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر http://www.iauabadan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا http://www.iau-astara.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر http://www.iauashkezar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان http://www.aiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی http://www.iauamol.ac.ir/persian
دانشگاه آزاد اسلامی آباده http://۲۱۷.۲۱۹.۱۰۱.۲۲۷
دانشگاه آزاد اسلامی آبادمغان http://www.iaupmogan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه http://www.abarkouhiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر http://abhariau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اراک http://www.iau-arak.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اردستان http://www.iauard.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اردکان http://www.iauardakan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان http://www.iaua.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه http://۲۱۷.۲۱۹.۱۴۵.۲۲۷/default.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی استهبان http://www.iauestahban.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر http://iiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اقلید http://www.iaueghlid.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان http://www.iauesr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی امامرات متحده عربی http://iau.ae
دانشگاه آزاد اسلامی اندیشمک http://www.iauandimeshk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی اهر http://www.iau-ahar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ایذه http://www.izehiau.com
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام http://www.ilam-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بابل http://www.baboliau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بافت http://iaubaft.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد http://www.bojnourdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بناب http://www.bonabiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر http://www.bardsiriau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر لنگه http://www.iaubl.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس http://www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر http://www.iaubushehr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بوکان http://www.iau-boukan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند http://www.iaubir.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان http://www.behbahaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی پرند http://piau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان http://www.tiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز http://www.iaut.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام http://www.iautj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تفت http://taftiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تفرش http://www.iautb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران پرشکی http://www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب http://www.azad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال http://www.iau-tnb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق http://www.qdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی http://www.iauctb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت http://www.msp.ir/aghmari/jiroft.html
دانشگاه آزاد اسلامی جهرم http://jia.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده  
دانشگاه آزاد اسلامی خمین http://www.iaukhomein.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان http://www.khuisf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی خوی http://www.iaukhoy.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان http://www.damghaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول http://www.iaud.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد http://www.iaudolatabad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رشت http://www.iaurasht.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن http://www.riau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان http://www.iaurafsanjan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زابل http://www.iauzabol.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان http://www.iauzah.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان http://www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ساری http://iausari.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه http://www.iau-saveh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار http://www.iaus.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سقز http://iausaghez.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سروستان http://www.iausarv.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان http://www.semnaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج http://www.iausdj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه http://www.iausk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود  
دانشگاه آزاد اسلامی شبستر http://www.iaushab.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر http://www.iau-shoushtar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهرری http://www.iausr.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهررضا http://www.iaush.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد http://www.iaushk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی http://www.iaumajlesi.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس http://qods.shahryariau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز http://www.iaushiraz.net
دانشگاه آزاد اسلامی شیروان http://www.iau-shirvan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی طبس http://iau-tabas.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی http://۹۲.۶۱.۱۹۰.۳:۸۲
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول http://www.aliabadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فراهان http://www.iau-farahan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فردوس http://main.ferdowsiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان http://www.iaufala.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد http://www.iauf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه http://www.iaufb.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قائنات http://www.iauq.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین http://www.iauf.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان http://www.iauq.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کرج http://www.kiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان http://www.iauk.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه http://www.iauksh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران http://www.iaug.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان http://www.gorganiau.ir
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار http://www.iau-garmsar.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی لارستان http://iaularestan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی لامرد http://www.iaulamerd.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان http://www.iau-lahijan.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر http://www.mahshahriau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه http://www.mau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی http://www.iauec.com
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه http://www.iau-maragheh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مرند http://www.marandiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت http://www.miau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد http://mshdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد http://www.iau-mahabad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر http://iau-malayer.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان http://www.iaumis.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب http://www.iaum.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی میانه http://www.m-iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نایین http://www.naeiniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد http://www.iaun.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نطنز http://www.natanziau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نکا http://www.iauneka.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز http://www.iauneyriz.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور http://www.iau-neyshabur.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا http://www.iauvaramin.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی همدان http://www.iauh.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج http://www.iauyasooj.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی یزد http://www.iauyazd.ac.ir