پیوسته

عناوین رشته های کاردانی پیوسته

 

الکتروتکنیک 
الکترونیک
تاسیسات 
تربیت بدنی 
حسابداری و بازرگانی 
ساخت و تولید
ساختمان 
صنایع شیمیایی 
علمی کاربردی حسابداری 
کاردان فنی برق و الکترونیک 
کامپیوتر
گرافیک 
مکانیک خودرو
نقشه کشی
نقشه کشی معماری
هنرهای تجسمی - نقاشی