ناپیوسته

عناوین رشته های کارشناسی ناپیوسته

 

ادبیات فارسی 
آموزش  ابتدایی 
آموزش دینی عربی 
آموزش و پرورش ابتدایی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 
حسابداری 
حسابداری و بازرگانی 
دبیری الهیات ومعارف اسلامی 
دبیری آموزش ابتدایی
دبیری ریاضی 
دبیری زبان و ادبیات فارسی 
دبیری علوم تجربی
ریاضی 
زبان وادبیات فارسی
علمی کاربردی معماری 
علمی کاربردی ارتباط تصویری
علمی کاربردی حسابداری 
علوم تجربی 
مکانیک خودرو
مهندسی  اجرایی عمران
مهندسی برق الکترونیک
مهندسی تکنولوژی الکترونیک
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار
مهندسی تکنولوژی سخت افزارکامپیوتر
مهندسی تکنولوژی معماری
مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر
مهندسی تکنولو‍ژی ساختمان
مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه
مهندسی تکنولوژی عمران-عمران
مهندسی تکنولو‍ژی مکانیک خودرو
مهندسی عمران - سازه