پیوسته

 عناوین رشته های کارشناسی پیوسته

ادبیات فارسی 
ارتباط تصویری
الهیات ومعارف اسلامی 
آموزش زبان انگلیسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
حسابداری
حقوق 
دبیری الهیات ومعارف اسلامی 
دبیری ریاضی 
راهنمایی و مشاوره 
زبان و ادبیات فارسی
زمین شناسی 
زیست شناسی   
زیست شناسی  عمومی 
زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی علوم جانوری
زیست شناسی عمومی
شیمی 
شیمی کاربردی
عاوم انسانی ورزش 
علمی کاربردی برق وقدرت
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر 
علوم اقتصادی
علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
علوم تربیتی  - مدیریت آموزشی
علوم زیستی  ورزش
فقه و حقوق اسلامی
فیزیولوژی ورزشی 
مترجمی زبان انگلیسی 
مدیریت بازرگانی 
مدیریت مالی
مهندسی برق- قدرت
مهندسی برق 
مهندسی برق - کنترل
مهندسی برق - مخابرات
مهندسی برق الکترونیک
مهندسی تکنولوژی الکترونیک
مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه
مهندسی تکنولو‍ژی مکانیک خودرو
مهندسی عمران 
مهندسی عمران - سازه
مهندسی کشاورزی
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مهندسی کشاورزی-زراعت واصلاح نباتات گرایش زراعت
مهندسی کشاورزی -ترویج و آموزش کشاورزی
مهندسی مکانیک 
مهندسی پزشکی - بیومکانیک