تلفنها و آدرس و نقشه دانشگاه

  توجه : دانشجویان محترم قبل از تماس با هر یک از شماره های جدول ذیل جهت انجام امور خود با شماره های مستقیم دانشگاه تماس حاصل نموده و ارتباط با داخلی مربوطه را به عهده ی اپراتور بگذارید . در صورت عدم موفقیت با داخلی مورد نظر با شماره های مستقیم ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن های واحد :   7- 56358105

ردیف شماره تلفن نام قسمت ردیف نام قسمت شماره تلفن
1

02156363059

معاونت اداری مالی

16 معاونت فرهنگی 02156366518
2 02156360468

معاونت پژوهشی

17 دفتر هیات علمی 02156341918
3 02156356185

معاونت آموزش

18 مالی دانشجویی 02156365535
4 02156343633

معاونت دانشجویی

19 مرکز مشاوره 02156365763
5

02156358105

دانشکده علوم پایه

20 مرکز مشاوره 02156363064  
6
02156368983

دانشکده علوم تربیتی

21 فارغ التحصیلان 02156358644
7 02156365533

دانشکده علوم انسانی

22 دفتر حقوقی 02156365754
8 02156366515

دانشکده فنی مهندسی

23 روابط عمومی 02156360466
9 02156365534

دانشکده حسابداری

24 تدارکات 02156363061
10 4-02156826421

دانشکده پروفسور حسابی

25 مدیر مالی 02156357695
11 02156115594 رئیس دانشکده تربیت بدنی  26

دانشکده سما

02156632226
12 02156152560

معاون دانشکده تربیت بدنی 

27

 فناوری اطلاعات و ارتباطات

ICT

02156368995
13 02156152560 آموزش دانشکده تربیت بدنی   تلفن گویا جهت ارتباط با سایر قسمتهای دانشکده  تربیت بدنی 02156123601
14

02156143971

اداره تربیت بدنی      

 

 
نام ایمیل تماس1 تماس 2
روابط عمومی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد اسلامشهر info@iiau.ac.ir 56360466 210003000100

 

نشانی : اسلامشهر - میدان نماز - خیابان شهید صیاد شیرازی - دانشگاه آزاد  اسلامی 

کد پستی :      67653-  33147

تلفن های واحد :   7- 56358105 

نشانی دانشکده تربیت بدنی: روبروی خیابات آیت الله کاشانی، خیابان تختی( مصلی) گلبانگ ششم دانشکده تربیت بدنی  شهید عباسپور

نشانی دانشکده نواب: اسلامشهر ،میدان نماز ،سر خیابان حاج محمود خیابان نواب گلریز هیجدهم ساختمان تحصیلات تکمیلی 2

نشانی دانشکده پروفسور حسابی:انتهای خیابان کاشانی ،چیچکلو