تلفنها و آدرس و نقشه دانشگاه

  توجه : دانشجویان محترم قبل از تماس با هر یک از شماره های جدول ذیل جهت انجام امور خود با شماره های مستقیم دانشگاه تماس حاصل نموده و ارتباط با داخلی مربوطه را به عهده ی اپراتور بگذارید . در صورت عدم موفقیت با داخلی مورد نظر با شماره های مستقیم ذیل تماس حاصل فرمایید .

                

نشانی : اسلامشهر - میدان نماز - خیابان شهید صیاد شیرازی - دانشگاه آزاد  اسلامی 

کد پستی :      67653-  33147

تلفن های واحد :   7- 56363073

 

نشانی دانشکده تربیت بدنی: روبروی خیابات آیت الله کاشانی، خیابان تختی( مصلی) گلبانگ ششم دانشکده تربیت بدنی  شهید عباسپور

نشانی دانشکده نواب: اسلامشهر ،میدان نماز ،سر خیابان حاج محمود خیابان نواب گلریز هیجدهم ساختمان تحصیلات تکمیلی 2

نشانی دانشکده پروفسور حسابی:انتهای خیابان کاشانی ،چیچکلو