راهنمای ورود به سرویس پست الکترونیک دانشگاه

ورود به سرویس پست الکترونیک دانشگاه

...لطفا کلیلک نمایید ...

 

اساتید و دانشجویان گرامی چنانچه جهت ورود به سرویس پست الکترونیک دانشگاه با مشکل مواجه هستید راهنما های زیر را مطالعه فرمایید .

- دانلود راهنمای رفع خطای ورود به ایمیل با فایر فاکس

رفع خطای ورود با گوگل کروم