تکمیل فرمهای ویژه اساتید

1- تکمیل فرم گزارش کیفیت برگزاری کلاسهای مجازی  (ویژه کلیه اساتید )

 

2- دانلود  فرم قرارداد حق التدریس   ( ویژه اساتید محترم حق التدریس )

استاد محترم خواهشمند است فرم قرارداد حق التدریس  مربوط به نیمسال اول 1400-99  را  از لینک بالا  دانلود نموده و پس از تکمیل و امضاء قرار داد تصویر آن را به دبیرخانه هیأت علمی واحد به آدرس پست الکترونیکی   dabir@iiau.ac.ir  در اسرع وقت   ارسال نمایید .بدیهی است پرداخت حق الزحمه منوط به تکمیل و ارسال فرم قرارداد خواهد بود . 

با تشکر کارگزینی هیأت علمی واحد