تکمیل فرمهای ویژه اساتید

1- تکمیل فرم گزارش کیفیت برگزاری کلاسهای مجازی  (ویژه کلیه اساتید )

 

2- دانلود  فرم قرارداد حق التدریس   ( ویژه اساتید محترم حق التدریس )

صفحه اول    صفحه دوم      صفحه سوم

استاد محترم خواهشمند است فرم قرارداد حق التدریس  مربوط به نیمسال تابستان  1400-99  را  از لینک بالا  دانلود نموده و پس از تکمیل و امضاء قرار داد تصویر آن را به اداره برنامه ریزی واحد  به آدرس پست الکترونیکی      edu@iiau.ac.ir  در اسرع وقت ارسال نمایید .بدیهی است پرداخت حق الزحمه منوط به تکمیل و ارسال فرم قرارداد خواهد بود . 

با تشکر کارگزینی هیأت علمی واحد