برنامه علمی واحد

 

معرفی

دانشگاه آزاداسلامی به منظور کنترل استانداردهای آموزشی، جهت‌دهی پژوهشی، مسئله محور نمودن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، طرح منسجم "برنامه‌های علمی" را که نظامی هدفمند و بومی‌سازی شده در سطح آموزش‌عالی کشور است برای اولین بار طراحی و تدوین نموده است. در همین راستا برنامه عملی "حاشیه‌نشینی، اسکان غیررسمی و بافت فرسوده" به عنوان برنامه علمی واحد اسلامشهر تصویب گردید.

اهم اقدامات واحد اسلامشهر در جهت پیشبرد برنامه علمی مصوب به شرح زیر می‌باشد:

  • تهیه و تدوین نظام موضوعات پژوهشی مرتبط با برنامه علمی مصوب
  • برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های هم‌اندیشی به منظور تکمیل نظام موضوعات مرتبط با برنامه علمی واحد با حضور اساتید و کارشناسان صاحب‌نظر
  • طراحی چالش‌های اساسی مرتبط با برنامه علمی مصوب
  • تشکیل کمیته علمی واحد مطابق با دستورالعمل‌های ارسالی از دبیرخانه برنامه‌های علمی استان تهران
  • تشکیل شوراهای دانشی واحد مطابق با دستورالعمل‌های ارسالی از دبیرخانه برنامه‌های علمی استان تهران
  • برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور ارگان‌ها و نهادهای اجرایی شهرستان اسلامشهر به منظور پیشبرد برنامه علمی مصوب

 

چالش‌های مصوب

  • آسیب‌های حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی
  • گسترش اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی
  • بافت‌های فرسوده و ناکارآمد