اطلاعیه های پژوهشی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

دانشجویانی که پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند و در مرحله دفاع از پایان نامه می باشند ،لازم است پس از هماهنگی با اساتید راهنما،مشاور و داور،تاریخ و ساعت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه را ده روز قبل از برگزاری به اداره پژوهش دانشکده اعلام نمایند ،بدیهی است مسئولیت عدم اعلام زمان مورد نظرو عدم رعایت فاصله زمانی ذکر شده به عهده دانشجو می باشد.

 

 

-"نخستین رویداد استارتاپی" با محوریت طراحی و برنامه نویسی بازی های موبایلی