مدیریت روابط عمومی

 معرفی

خبرگزاری ایسکانیوز خبرگزاری فرهیختگان
ana

با توجه به اهمیت و نقش روز افزون روابط عمومی ها در تنویر افکار عمومی و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و ایجاد زمینه برای تبادل اطلاعات و آگاهی ها و لزوم هماهنگی روابط عمومی ها با سازمانها و ادارات و نهادها در جهت ارج نهادن و تکریم ارباب رجوع ، نیاز به همکاری متقابل میان اداره روابط عمومی با مسئولان ، اساتید و دانشجویان کانلاً محسوس می باشد .

روابط عمومی ها از یک سو چشم و گوش یک سازمان تلقی می شوند و از سوی دیگر هدف و رسالت اجتماعی و حاصل فعالیتهای موسسه متبوع را به دیگران انتقال و اشاعه می دهند .

 اهم وظایف روابط عمومی به شرح زیر است :

1- فراهم نمودن زمینه به منظور آگاه ساختن دانشجویان و کارکنان اعضاء هیئت علمی و غیر علمی دانشگاه از فلسفه وجودی واحد از طریق برنامه های تبلیغاتی ، روزنامه ها و انتشارات طبق راهنمایی های مقام مافوق .

2- جمع آوری اطلاعات ، آمار و اخبار مربوط به اقدامات واحد و انتشار آنها به منظور آگاهی دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیئت علمی از پیشرفتها و فعالیتهای دانشگاه پس از کسب مجوز انتشار از مقام مافوق .

3- نظارت در تنظیم برنامه های سخنرانی و مصابحه های تلویزیونی – رادیویی و مطبوعاتی رئیس واحد و احیاناً سایر مسئولین واحد .

4- نظارت در تهیه ، انتشار و توزیع بولتن ها و بروشورهای اخبار و اطلاعات واحد .

5- نظارت بر تنظیم برنامه و اداره امور کنفرانسها،سمینارها،بازدیدها و فعالیت های مشابه و ایجاد هماهنگی ها لازم .

6- همکاری در تامین پرسنل مورد نیاز جهت تهیه عکس ، اسلاید و فیلم از برنامه و رویدادهای مختلف اعم از افتتاح دوره ها ، مراسم فراغت از تحصیل – مراسم کارمند نمونه و برنامه های مشابه .

7- نظارت بر تهیه و نگهداری آرشیو عکس و نمودار و پوستر و به نمایش گذاشتن آنها در مراسم به مناسبتهای مختلف .

8- مطالعه جراید و نشریات مهم به صورت روزانه و صدور دستور استخراج مطالب اساسی به ویژه دانشگاهی توسط مسئولین مربوطه برای ارسال به مقام مافوق و سایر مسئولان واحد .

9- ایجاد ارتباط با صاحبان منابع و بخش خصوصی جهت جلب حمایت و کمکهای مادی و معنوی آنان .

10- بـرقراری ارتـبـاط مـداوم و مستمر با دفتر روابط عمومی سازمان مرکزی و سایر واحدهای دانشگاهی و موسسات آمـوزشـی و پژوهـشـی کـشـور به مـنـظور آگاهی از برنامه های علمی و آموزشی و سمینارهای آنان و ایجاد سایر هماهنگی های لازم .

11- . همکاری در انتشار خبرنامه و یا عملکرد سالانه دانشگاه بصورت ادواری پس از تصویب مراجع ذیصلاح و مافوق .

12- نظارت بر نحوه کار پرسنل تحت سرپرستی ، تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آنان .

13- ارائه گزارش لازم از نحوه پیشرفت یارکورد و توقف فعالیتهای دفتر روابط عمومی باذکر دلایل توجیهی جهت مقام مافوق .

14- انجام سایر امور محوله و مربوطه بنا به تشخیص و ارجاع مقام مافوق .

15- شرکت در کلیه جلسات دانشگاه جهت هماهنگی امور .

16 - ارائه گزارش شکایات ، نارسائیها و مشکلات احتمالی موجود در سطح دانشگاه به ریاست واحد .
اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر آمادگی دارد با دریافت هرگونه پیشنهاد ، انتقاد و راهکار از طریق صندوق اختصاصی انتقادات و پیشنهادات یا با شماره تلفن  : 56366516  در جهت موفقیت روز افزون و شناساندن عملکرد این واحد دانشگاهی گام بردارد .