اخبار

برگزاری دومین نشست تخصصی «آسیب شناسی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در واحد اسلامشهر

برگزاری دومین نشست تخصصی «آسیب شناسی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در واحد اسلامشهر

دومین نشست تخصصی «آسیب شناسی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با حضور مسئولین شهرستان اسلامشهر و دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری اولین نشست تخصصی «ارائه راهکارهای بهبود شرایط رشته های علوم زمین» در  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری اولین نشست تخصصی «ارائه راهکارهای بهبود شرایط رشته های علوم زمین» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

اولین نشست تخصصی «ارائه راهکارهای بهبود شرایط رشته های علوم زمین» همراه با ارائه راهکارهای اجرایی و تصویب بیانیه ۹بندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست تخصصی «جایگاه عرف در آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره)»
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) با همکاری واحد اسلامشهر برگزار کرد:

نشست تخصصی «جایگاه عرف در آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره)»

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نشست تخصصی «جایگاه عرف در آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره)» را در راستای ترویج اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) برگزار کرد.

ادامه مطلب