خبر تصویری

برگزاری کارگاه « اصول و مبانی مذاکره » توسط  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر

برگزاری کارگاه « اصول و مبانی مذاکره » توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر جدید

کارگاه « اصول و مبانی مذاکره » با حضور تعدادی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در سالن کنفرانس ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب