خبر تصویری

قهرمانی واحد اسلامشهر در مسابقات کشوری سازه های ماکارونی
برگ زرین دیگری به افتخارات واحد اسلامشهر افزوده شد؛

قهرمانی واحد اسلامشهر در مسابقات کشوری سازه های ماکارونی جدید

تیم سازه های ماکارونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر قهرمان مسابقات کشوری سازه های ماکارونی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران مشهد شد.

ادامه مطلب
ارتقاء رتبه عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر به مرتبه دانشیاری
با ابلاغ حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت؛

ارتقاء رتبه عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر به مرتبه دانشیاری جدید

با حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر، رتبه علمی دکتر حمیدرضا کردلوئی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر به آنا خبر داد: بهره‌برداری از مراکز تحقیقاتی منابع انسانی و مهندسی پزشکی واحد اسلام‌شهر تا پایان سال

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر به آنا خبر داد: بهره‌برداری از مراکز تحقیقاتی منابع انسانی و مهندسی پزشکی واحد اسلام‌شهر تا پایان سال

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر از افتتاح دو مرکز تحقیقاتی و تبدیل واحدهای فناور این دانشگاه به شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان سال خبر داد.

ادامه مطلب