اخبار - آرشیو

برگزاری وبینار تخصصی «بررسی چالش های دفاع از پایان نامه و رساله دکتری در دوره محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری وبینار تخصصی «بررسی چالش های دفاع از پایان نامه و رساله دکتری در دوره محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

وبینار تخصصی «بررسی چالش های دفاع از پایان نامه و رساله دکتری در دوره محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹» با حضور ۲۰ نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در ...

انتخاب رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد اسلامشهر بعنوان مسئول توسعه ورزش شمشیربازی جنوب غرب استان تهران

انتخاب رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد اسلامشهر بعنوان مسئول توسعه ورزش شمشیربازی جنوب غرب استان تهران

با حکمی از سوی رئیس هیات شمشیربازی استان تهران، دکتر سعید صداقتی بعنوان مسئول توسعه ورزش شمشیربازی جنوب غرب استان تهران انتخاب شد.