اخبار - آرشیو

برگزاری وبینار تخصصی «بررسی چالش های دفاع از پایان نامه و رساله دکتری در دوره محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

وبینار تخصصی «بررسی چالش های دفاع از پایان نامه و رساله دکتری در دوره محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹» با حضور ۲۰ نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
انتخاب رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد اسلامشهر بعنوان مسئول توسعه ورزش شمشیربازی جنوب غرب استان تهران
با حکمی از سوی رئیس هیات شمشیربازی استان تهران صورت گرفت؛

انتخاب رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد اسلامشهر بعنوان مسئول توسعه ورزش شمشیربازی جنوب غرب استان تهران

با حکمی از سوی رئیس هیات شمشیربازی استان تهران، دکتر سعید صداقتی بعنوان مسئول توسعه ورزش شمشیربازی جنوب غرب استان تهران انتخاب شد.

ادامه مطلب