اخبار - آرشیو

تکریم و معارفه مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر/اخلاق و اخلاق مداری،  محور کار گزینش گران
با حضور مدیر کل گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در واحد اسلامشهر صورت گرفت؛

تکریم و معارفه مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر/اخلاق و اخلاق مداری، محور کار گزینش گران

مدیر کل گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران: اخلاق و اخلاق مداری سرلوحه امور و محور اصلی فعالیت گزینش گران در دانشگاه آزاد اسلامی است.

ادامه مطلب