اخبار - آرشیو

تدوین و تألیف اولین کتاب جامع راهنمای «نقش ورزش و فعالیت های بدنی بر درمان اعتیاد در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد»

تدوین و تألیف اولین کتاب جامع راهنمای «نقش ورزش و فعالیت های بدنی بر درمان اعتیاد در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد»

کتاب دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برای اولین بار در جهان تألیف و به تایید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران (U.N.O.D.C) رسیده و در سایت این دفتر ...

درخششی دیگر توسط تیم های سازه ماکارونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

درخششی دیگر توسط تیم های سازه ماکارونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

تیم سازه ماکارونی دانشگاه سما اسلامشهر مقام اول و تیم سازه ماکارونی واحد اسلامشهر مقام سوم نخستین دوره مسابقات سازه های ماکارونی موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن را از آنِ خود کردند.