اخبار - آرشیو

جشن ازدواج ۲۵ زوج دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با حضور مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و شهرستان اسلامشهر، فردا در واحد اسلامشهر برگزار خواهد شد.
فردا با حضور مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار خواهد شد؛ برگزاری جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

جشن ازدواج ۲۵ زوج دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با حضور مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و شهرستان اسلامشهر، فردا در واحد اسلامشهر برگزار خواهد شد.

جشن ازدواج ۲۵ زوج دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با حضور مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و شهرستان اسلامشهر، فردا در واحد اسلامشهر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب