اخبار - آرشیو

شورای رؤسای واحدهای استان تهران در واحد اسلامشهر برگزار شد
به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر صورت گرفت؛

شورای رؤسای واحدهای استان تهران در واحد اسلامشهر برگزار شد

لحظاتی پیش شورای رؤسای واحدهای استان تهران با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و رؤسای واحدهای استان تهران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

ادامه مطلب
تسلیت دانشگاهیان واحد اسلامشهر به خانواده های جان باختگان  حادثه واحد علوم و تحقیقات و جامعه علمی کشور

تسلیت دانشگاهیان واحد اسلامشهر به خانواده های جان باختگان حادثه واحد علوم و تحقیقات و جامعه علمی کشور

در پی وقوع سانحه برای جمعی از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهیان واحد اسلامشهر طی پیامی این مصیبت بزرگ را به خانواده های درگذشتگان و جامعه علمی کشور تسلیت گفتند.

ادامه مطلب