اخبار - آرشیو

تسلیت دانشگاهیان واحد اسلامشهر به خانواده های جان باختگان  حادثه واحد علوم و تحقیقات و جامعه علمی کشور

تسلیت دانشگاهیان واحد اسلامشهر به خانواده های جان باختگان حادثه واحد علوم و تحقیقات و جامعه علمی کشور

در پی وقوع سانحه برای جمعی از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهیان واحد اسلامشهر طی پیامی این مصیبت بزرگ را به خانواده های درگذشتگان و جامعه علمی کشور تسلیت گفتند.