اخبار - آرشیو

قهرمانی و نایب قهرمانی واحد اسلامشهر در مسابقات کشوری سازه های ماکارونی موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز
درخششی دیگر در عرصه ملی توسط دانشجویان واحد اسلامشهر؛

قهرمانی و نایب قهرمانی واحد اسلامشهر در مسابقات کشوری سازه های ماکارونی موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز

تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات کشوری سازه های ماکارونی موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز را در ۲گرایش راندمان و سنگین به نام خود ثبت کرد.

ادامه مطلب