اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه یک روزه «نقش زنان در بهبود سبک زندگی و دنیای مجازی»  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری کارگاه یک روزه «نقش زنان در بهبود سبک زندگی و دنیای مجازی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

کارگاه یک روزه «نقش زنان در بهبود سبک زندگی و دنیای مجازی» ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

ادامه مطلب