اخبار - آرشیو

بازدید جمعی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر  از آسایشگاه خیریه کهریزک

بازدید جمعی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر از آسایشگاه خیریه کهریزک

روز گذشته جمعی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از آسایشگاه خیریه کهریزک بازدید و با سالمندان و معلولین این آسایشگاه دیدار و گفتگو کردند.