اخبار - آرشیو

برگزاری دومین نشست تخصصی «آسیب شناسی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در واحد اسلامشهر

برگزاری دومین نشست تخصصی «آسیب شناسی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در واحد اسلامشهر

دومین نشست تخصصی «آسیب شناسی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با حضور مسئولین شهرستان اسلامشهر و دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

برگزاری اولین نشست تخصصی «ارائه راهکارهای بهبود شرایط رشته های علوم زمین» در  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری اولین نشست تخصصی «ارائه راهکارهای بهبود شرایط رشته های علوم زمین» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

اولین نشست تخصصی «ارائه راهکارهای بهبود شرایط رشته های علوم زمین» همراه با ارائه راهکارهای اجرایی و تصویب بیانیه ۹بندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

نشست تخصصی «جایگاه عرف در آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره)»

نشست تخصصی «جایگاه عرف در آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره)»

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نشست تخصصی «جایگاه عرف در آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره)» را در راستای ترویج اندیشه های حضرت ...

تشکیل زنجیره انسانی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر  در حمایت از ثبت جهانی دانشگاه جندی شاپور

تشکیل زنجیره انسانی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در حمایت از ثبت جهانی دانشگاه جندی شاپور

دانشجویان واحد اسلامشهر در نخستین روز اردوی راهیان نور با تشکیل زنجیره انسانی خواستار پیگیری مسئولین در ثبت جهانی اولین دانشگاه باستانی جهان شدند.

برگزاری کارگاه تخصصی «اصول و مبانی کارآفرینی» ویژه معاونان و مدیران واحد اسلامشهر

برگزاری کارگاه تخصصی «اصول و مبانی کارآفرینی» ویژه معاونان و مدیران واحد اسلامشهر

کارگاه تخصصی«اصول و مبانی کارآفرینی» ویژه معاونان و مدیران با حضور و سخنرانی دکتر سیدعلیرضا فیض بخش مؤلف کتاب کارآفرینی عمومی در سالن کنفرانس ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.