اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی « نحوه ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه طرح های پژوهشی » واحدهای استان تهران  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری کارگاه آموزشی « نحوه ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه طرح های پژوهشی » واحدهای استان تهران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

کارگاه آموزشی « نحوه ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه طرح های پژوهشی » ویژه کارشناسان دفتر طرح‏های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، در سالن کنفرانس واحد اسلامشهر برگزار شد.