اخبار - آرشیو

درخشش دانشجویان واحد اسلامشهر در همایش ملی «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی با الگوی اسلامی در ترازسند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

درخشش دانشجویان واحد اسلامشهر در همایش ملی «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی با الگوی اسلامی در ترازسند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

طرح های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر رتبه های دوم و سوم بخش دانشجویی را همایش ملی «مدرسه ایرانی معماری ایرانی با الگوی اسلامی در ترازسند تحول بنیادین آموزش و پرورش» به ...