اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه «آشنایی با قوانین سازمان نظام روانشناسی، دریافت کد سازمان نظام و آشنایی با شرایط و ضوابط اخذ پروانه فعالیت» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری کارگاه «آشنایی با قوانین سازمان نظام روانشناسی، دریافت کد سازمان نظام و آشنایی با شرایط و ضوابط اخذ پروانه فعالیت» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دکتر صبحی قراملکی: «امروز روانشناسان در کشور مرجعیت یافته و مورد پذیرش و اعتماد مردم قرار گرفته اند.»

سومین کنگره شهدای دانشجوی شهرستان اسلامشهر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد

سومین کنگره شهدای دانشجوی شهرستان اسلامشهر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد

بعدازظهر امروز با حضور و سخنرانی سردار اسماعیل کوثری فرمانده سابق لشگر 27 محمد رسول ا... (ص)؛ سومین کنگره شهدای دانشجوی شهرستان اسلامشهر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.