اخبار - آرشیو

مسابقه بزرگ نقاشی با موضوع "نماز، قرآن و عترت" ؛ همراه با آئین نمادین  جشن تکلیف 200 نفر از فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مسابقه بزرگ نقاشی با موضوع "نماز، قرآن و عترت" ؛ همراه با آئین نمادین جشن تکلیف 200 نفر از فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

همزمان با برگزاری مسابقه بزرگ " نماز، قرآن و عترت " ، فرزندان اساتید و کارکنان واحد اسلامشهر جشن تکلیف خود را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر جشن گرفتند.