اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

با حضور و استقبال بیش از یکصد زوج از ادارات، ارگان ها، سازمانها و شرکت های دایر در شهرستان اسلامشهر؛

اعطاء مجوز 3ساله برگزاری دوره های مصوب

اعطاء مجوز 3ساله برگزاری دوره های مصوب

مجوز برگزاری دوره های ورود به حرفه و ارتقاء پایه (بازآموزی حرفه ای) مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مدت 3 سال در کلیه رشته ها به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ...

برگزاری اولین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

برگزاری اولین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

اولین دوره مسابقات حفظ سوره های قرآن کریم ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در سه رده سنی با رقابت 45 نفر در این واحد دانشگاهی برگزار شد.