اخبار - آرشیو

انتخاب مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بعنوان عضو اصلی  هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان اسلامشهر

انتخاب مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بعنوان عضو اصلی هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان اسلامشهر

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با حداکثر آراء، عضو اصلی هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان اسلامشهر شد.