اخبار - آرشیو

ارتقاء رتبه عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر به مرتبه دانشیاری
با ابلاغ حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت؛

ارتقاء رتبه عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر به مرتبه دانشیاری

با حکمی از سوی دکتر حمید میرزاده، رتبه علمی دکتر مسعود حاجی رسولی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

ادامه مطلب
برگزاری  کارگاه آموزشی « نحوه استخراج مقاله فارسی از پایان نامه »
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر برگزار شد؛

برگزاری کارگاه آموزشی « نحوه استخراج مقاله فارسی از پایان نامه »

با حضور 15 نفرازاعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، کارگاه « نحوه استخراج مقاله فارسی از پایان نامه » طی دو روز در سالن معاونت پژوهش این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری سمینار «آشنایی با دستگاه های آنالیز و شناسایی مواد شیمیایی»
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر برگزار شد؛

برگزاری سمینار «آشنایی با دستگاه های آنالیز و شناسایی مواد شیمیایی»

با حضور 30 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر کارگاه «آشنایی با دستگاه های آشنایی با دستگاه های آنالیز و شناسایی مواد شیمیایی» در سالن کنفرانس پژوهش این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
کسب مقام اول رشته اذان در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی توسط کارمند واحد اسلامشهر
در پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت؛

کسب مقام اول رشته اذان در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی توسط کارمند واحد اسلامشهر

با حضور طه هاشمی نتایج پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام و از عباس افشار کارمند واحد اسلامشهر بعنوان نفر اول این دوره از مسابقات سراسری در رشته اذان تجلیل شد.

ادامه مطلب
برگزاری 2 کارگاه آموزشی «ارائه مقاله به صورت شفاهی» و کارگاه «ارائه مقاله به صورت پوستر»
ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر برگزار شد؛

برگزاری 2 کارگاه آموزشی «ارائه مقاله به صورت شفاهی» و کارگاه «ارائه مقاله به صورت پوستر»

با حضور 15 نفرازاعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، کارگاه های «ارائه مقاله به صورت شفاهی» و «ارائه مقاله به صورت پوستر» طی دو روز در سالن معاونت پژوهش این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب