اخبار - آرشیو

برگزاری سمینار «آشنایی با دستگاه های آنالیز و شناسایی مواد شیمیایی»

برگزاری سمینار «آشنایی با دستگاه های آنالیز و شناسایی مواد شیمیایی»

با حضور 30 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر کارگاه «آشنایی با دستگاه های آشنایی با دستگاه های آنالیز و شناسایی مواد شیمیایی» در سالن کنفرانس پژوهش این ...

کسب مقام اول رشته اذان در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی توسط کارمند واحد اسلامشهر

کسب مقام اول رشته اذان در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی توسط کارمند واحد اسلامشهر

با حضور طه هاشمی نتایج پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام و از عباس افشار کارمند واحد اسلامشهر بعنوان نفر اول این دوره از مسابقات سراسری در رشته اذان ...

برگزاری 2 کارگاه آموزشی «ارائه مقاله به صورت شفاهی» و کارگاه «ارائه مقاله به صورت پوستر»

برگزاری 2 کارگاه آموزشی «ارائه مقاله به صورت شفاهی» و کارگاه «ارائه مقاله به صورت پوستر»

با حضور 15 نفرازاعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، کارگاه های «ارائه مقاله به صورت شفاهی» و «ارائه مقاله به صورت پوستر» طی دو روز در سالن معاونت ...