اخبار - آرشیو

تالیف کتاب

تالیف کتاب

کتاب " آسیب شناسی و مرمت بناهای تاریخی" توسط علی مختاریان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تالیف و ازطریق نشر پارسیا منتشر شد.