اخبار - آرشیو

با حضور دکتر واشقانی فراهانی صورت گرفت؛

با حضور دکتر واشقانی فراهانی صورت گرفت؛

برگزاری نشست رؤسای مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد اسلامشهر/ افتتاح مرکز تحقیقات پژوهش های کاربردی علوم زیست محیطی و مرکز رشد واحدهای فنآور واحد اسلامشهر