اخبار - آرشیو

برگزاری اولین مسابقه دانشجویی

برگزاری اولین مسابقه دانشجویی

اولین مسابقه دانشجویی "نانو" با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با مباحث "نانو و کاربرد آن"؛ همچنین گزینش دانشجویان مستعد در این زمینه جهت تشکیل "انجمن نانو" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار ...