اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه دو روزه

برگزاری کارگاه دو روزه

دکتر ثمری نوید داد: اعلام حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از اعضای هیأت علمی متقاضی ایجاد شرکت های دانش بنیان./ دکتر اسفندیار: دانشگاه ها نقش کلیدی و تاثیرگذار در رشد و توسعه شرکت ها و موسسات ...