اخبار - آرشیو

افتخاری دیگر برای دانشگاه آزاد اسلامی :

افتخاری دیگر برای دانشگاه آزاد اسلامی :

انتصاب دانشجوی جوان واحد اسلامشهر بعنوان "مشاور امور نخبگان" نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی دوره نهم و "مشاور امور پژوهشی اجتماعی" شهرداری گلستان