آرشیو اخبار

شورای رؤسای واحدهای استان تهران در واحد اسلامشهر برگزار شد
به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر صورت گرفت؛

شورای رؤسای واحدهای استان تهران در واحد اسلامشهر برگزار شد

لحظاتی پیش شورای رؤسای واحدهای استان تهران با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و رؤسای واحدهای استان تهران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

ادامه مطلب