آرشیو اخبار

تجلیل از 2 عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر در سومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی

تجلیل از 2 عضو هیأت علمی واحد اسلامشهر در سومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر داریوش رباطی و دکتر حسین رضا یوسف وند اعضای هیأت علمی واحد اسلامشهر بعنوان برگزیده گان سومین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب و از ایشان تجلیل شد.

ادامه مطلب