آرشیو اخبار

پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در  اولین همایش ملی

پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در اولین همایش ملی

مقاله علی مختاریان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تحت عنوان" شهر فردا، شهر دیروز با نیازهای امروز " در مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش ملی "در جستجوی شهر فردا " جای گرفت.

ادامه مطلب
کسب رتبه سوم

کسب رتبه سوم

تیم بتن واحد اسلامشهر مقام سوم "پنجمین دوره مسابقات ملی بتن با مقاومت بالا" را در بین دیگر تیمهای شرکت کننده از سایر دانشگاه های کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به نام خود ثبت کرد.

ادامه مطلب