برگزاری کارگاه «SPSS» توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر

۰۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۵ کد : ۹۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۵۱۸
کارگاه «SPSS» با حضور تعدادی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در سالن کنفرانس ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامش واحد اسلامشهر:

دکتر سمیه فتوحی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در گفتگو با اداره روابط عمومی واحد اسلامشهر؛ از برگزاری کارگاه 24 ساعته «SPSS» ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و نیز دانشجویان علاقمند این واحد دانشگاهی خبر داد و افزود: شرکت کنندگان در این کارگاه 3 روزه (روزهای چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه، و یکم و هشتم آبان ماه)، با مفاهیم اولیه آماری برای ورود و استفاده از نرم افزار، آشنایی و کارکردن با نرم افزار  «SPSS» و چگونگی تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی و تفسیر داده ها و اطلاعات ورودی آشنا شدند.

وی هدف از برگزاری کارگاه را آشنایی هرچه بیشتر نظری و عملی شرکت کنندگان با مفاهیم اولیه آماری مانند متغییرها، شناسایی انواع آمار و آزمون های آماری، آزمون فرضیات و... ، همچنین نحوه استفاده از نرم افزار  «SPSS» دانست و ادامه داد: آموزش نحوه ثبت داده ها، آموزش تجزیه و تحلیل داده ها، پردازش توصیفی داده ها، تجزیه تحلیل و پردازش استنباطی داده ها نیز در فهرست مطالب ارائه شده در این کارگاه قرار داشت.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر خاطرنشان کرد: دکتر سحر دهیوری عضو هیأت علمی گروه کشاورزی واحد اسلامشهر و مدرس این کارگاه، طی سه روز شرکت کنندگان را با سرفصل های اساسی دوره همچون: مفاهیم اولیه آمار، آشنایی کلی با نرم افزار، نحوه ورود اطلاعات،  دسته بندی و کدگذاری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده پردازی توصیفی ( شامل محاسبه میانگین، مد، نما، توزیع فراوانی، درصد، انحراف معیار )، تجزیه و تحلیل داده پردازی استنباطی ( شامل رابطه آزمون فرضیات منحنی های همبستگی، وابستگی، رگرسیون ) و همچنین تجزیه و تحلیل داده پردازی استنباطی ( تحلیل عاملی، تحلیل کانونی) آشنا کرد.