بازدید بخشدار احمدآبادمستوفی از مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی پروفسور حسابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۹۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۳۰

امیر یقین لو بخشدار احمدآباد مستوفی روز گذشته با دکتر محمدحسین شفیع آبادی رئیس مجتمع پروفسور حسابی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دیدار و از مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی پروفسور حسابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بازدید کرد.