در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر صورت گرفت؛

برگزاری نشست تخصصی « بررسی علل خودکشی و خودسوزی»

۰۲ دی ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۸ کد : ۶۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۶۱۸
نشست تخصصی «بررسی علل خودکشی و خودسوزی» با حضور نمایندگان ادارات شهرستان اسلامشهر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر:

روز چهارشنبه بیست و نهم آذرماه با حضور نمایندگانی از فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان، و نیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر و همچنین جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نشست تخصصی «بررسی علل خودکشی و خودسوزی» در سالن اجتماعات این واحد دانشگاهی برگزار شد.

 

دکتر بتول فقیه آرام رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در ابتدای این نشست به ارائه مباحثی درخصوص آسیب های اجتماعی خود کشی و خودسوزی پرداخت و پس از آن دکتر فروغ جعفری مهمترین نکات مربوط به عوامل فردی و خانوادگی موثر بر اقدام به خود کشی و خودسوزی را ارائه و به راهکارهای برون رفت از آن اشاره کرد.

دکتر رزیتا ذبیحی دیگر سخنران نشست تخصصی «بررسی علل خودکشی و خودسوزی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در ادامه، عوامل محیطی، اجتماعی و اقتصادی آسیب های فوق را بیان کرده و دکتر زهره اسماعیل زاده بعنوان آخرین سخنران نشست، عوامل روانی، زیستی - اجتماعی و  فرهنگی موثر بر آن را بصورت مبسوط ارائه کرد.

 

این نشست که در راستای اجرای برنامه های مصوب هفته پژوهش و فنآوری برگزار شد، با پرسش و پاسخ بین حاضرین و سخنرانان ادامه و با ارایه نکاتی ارزشمند در زمینه مهمترین راهکارهای پیشگیری توسط نمایندگان نیروی انتظامی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر خاتمه یافت.