لیست رشته های کارشناسی ارشد

لیست رشته های کارشناسی ارشد در دفترچه آزمون ۱۳۹۶ به تفکیک دانشکده های واحد اسلامشهر

۱۴ تیر ۱۳۹۶ | ۰۲:۰۷ کد : ۵۸۲ آرشیو اخبار
تعداد بازدید:۴۷۱۳
لیست رشته های کارشناسی ارشد در دفترچه آزمون ۱۳۹۶ به تفکیک دانشکده های واحد اسلامشهر
لیست رشته های کارشناسی ارشد در دفترچه آزمون 1396
ردیف دانشکده علوم پایه دانشکده علوم انسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکده فنی و مهندسی دانشکده تربیت بدنی
1  جغرافیا و برنامه ریزی شهری فقه و مبانی حقوق اسلامی  روانشناسی تربیتی  مدیریت کسب و کار بازاریابی  مهندسی معماری فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش
2 جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری فلسفه و کلام اسلامی-فلسفه اسلامی  روانشناسی بالینی مدیریت کسب و کار استراتژی  مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی   فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
3 توسعه روستایی حقوق جزا و جرم شناسی آموزش وبهسازی منابع انسانی  حسابداری مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
4  علوم کامپیوتر - نظریه محاسبه زبان و ادبیات فارسی تحقیقات آموزشی مدیریت مالی مهندسی برق-سیستم های الکترونیک دیجیتال  
5  فیزیک - نانو فیزیک زبان و ادبیات عربی  برنامه ریزی درسی علوم اقتصادی-برنامه ریزی سیستم های اقتصادی مهندسی برق-سیستم های قدرت  
6  زیست‌شناسی جانوری-بیوسیستماتیک  تصویرسازی  مدیریت آموزشی علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مهندسی برق-مخابرات سیستم  
7   زیست‌شناسی جانوری-زیست شناسی سلولی و تکوینی پژوهش هنر      مهندسی برق-مخابرات میدان و موج  
8  زیست‌شناسی جانوری-فیزیولوژی       مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک  
9  زیست‌شناسی گیاهی-فیزیولوژی        مهندسی عمران.آب و سازه های هیدرولیکی  
10 زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوشیمی        مهندسی عمران.مدیریت منابع آب  
11  زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی        مهندسی عمران.ژئو تکنیک  
12 شیمی-شیمی آلی       مهندسی عمران سازه  
13  شیمی-شیمی معدنی       مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  
14 شیمی-شیمی فیزیک        ژنتیک و به‌نژادی گیاهی  
15 علوم زمین-پترولوژی        مهندسی زراعت  
16  علوم زمین-زمین شناسی زیست محیطی        مدیریت کشاورزی  
17 ریاضی کاربردی-ریاضی مالی