برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال مهر ۹۵

۰۱ تیر ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۹۰ آرشیو اخبار
تعداد بازدید:۱۶۶۹۷

برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نیمسال اول 

96-95

مقطع و سال ورود

تاریخ و زمان انتخاب واحد

ورودی 90 و پیش از آن (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز شنبه 13/06/95 تا ساعت 17روز یکشنبه 14/06/95

ورودی 91 (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز یکشنبه 14/06/95 تا ساعت 17 روز دوشنبه 15/06/95

ورودی 92 (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز دوشنبه 15/06/95 تا ساعت 17 روز سه شنبه 16/06/95

ورودی 93 (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز سه شنبه 16/06/95 تا ساعت 17 روز چهار‌شنبه 17/06/95

ورودی 94 (تمامی مقاطع)

از ساعت 17 روز چهار شنبه 17/06/95 تا ساعت  17روز پنج ‌شنبه 18/06/95

 

 

  • انتخاب واحد دانشجویان به صورت اینترنتی از طریق مراجعه به سایت دانشگاهwww.iiau.ac.ir  انجام می‌پذیرد. دانشجویان از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند.
  • دانشجویان پیش از انتخاب واحد با مراجعه به سایت واحد، قوانین آموزشی را مطالعه و سپس اقدام به انتخاب واحد نمایند.
  • دانشجویان در هر ترم مجاز به اخذ فقط یک عنوان درس از گروه معارف می‌باشند. و درصورت ترم آخربودن 2 عنوان درس از گروه معارف می توانند اخذ نمایند.
  • دانشجویان مشروط می‌توانند حداکثر 14 واحد درسی اخذ نمایند.
  • شروع کلاس‌های نیمسال اول 96-95 از تاریخ 27/06/95 و پایان کلاس‌ها 17/10/95 می‌باشد.
  • عدم اعلام هشدار پیش‌نیازی و اخذ بیش از یک عنوان درس از گروه معارف و ... در سیستم نـرم‌افــزار به منزله‌ی مجاز بودن درسی برای انتخاب واحـد نمی‌باشد. دانشـجو می‌بایست طبق سیلابس رشته انتخاب واحد نماید. در صورت عـدم رعایت پیش‌نیاز و اخذ بیش از یک عنوان درســی از دروس گروه  معارف حذف گردیده و شهریه بازپس داده نمی‌شود.
  • درس تربیت بدنی پیش نیاز درس ورزش 1 می باشد.
  • دانشجویان بهمراه کار آموزی میبایست حداکثر 16 واحد درسی اخذ نمایند

                                                                  

                                                                

     آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر