پایان مسابقات دوومیدانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد اسلامشهر

۱۵ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۰ کد : ۱۳۹۵ اخبار آرشیو اخبار
تعداد بازدید:۲۹۷
مراسم اختتامیه دو و میدانی استانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر و هیات دو و میدانی استان تهران در استادیوم ورزشی هفت هزار نفری شهدای شهرستان اسلامشهر با معرفی نفرات و تیم های برتر برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر:

مسابقات دو و میدانی قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور ۱۰ تیم و ۷۵ ورزشکار در بخش پسران و ۸ تیم و ۶۳  ورزشکار در بخش دختران از واحدهای  استان تهران در دو بخش پسران و دختران، روز چهارشنبه دوازدهم آبان ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

طاهر ویسی مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در گفتگو با روابط عمومی واحد اسلامشهر با بیان خبر فوق گفت: این مسابقات در 7ماده انفرادی (ماده های ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر،۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، پرش طول، پرتاب وزنه) و 2ماده امدادی (ماده های ۱۰۰×۴ متر و ۱۰۰×۴ متر امدادی) برگزار و شرکت کنندگان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وی نتایج این دوره از رقابت ها را به شرح ذیل اعلام کرد:

*در بخش دختران

ماده ۱۰۰ متر:

مقام اول: آذر جوانمرد از واحد تهران شمال  با رکورد ۱۱/۹۸

مقام دوم: مهدیس رحیمی از واحد اسلامشهر  با رکورد ۱۲/۹۹

مقام سوم: نگین مرادی از واحد تهران شمال با رکورد  ۱۳/۰۸

 ماده ۲۰۰ متر:

مقام اول: آذر جوانمرد از واحد تهران شمال  با رکورد ۲۴/۹۷

مقام دوم: مهدیس رحیمی از واحد اسلامشهر  با رکورد ۲۵/۹۸

مقام سوم: رقیه سید موسوی از واحد شهرقدس با رکورد ۲۷/۰۲

ماده ۴۰۰ متر:

مقام اول: رقیه سید موسوی از واحد شهر قدس با رکورد ۱/۰۶/۱۳

مقام دوم: کیمیا فراهانی از واحد رودهن با رکورد ۱/۰۷/۹۱

مقام سوم: فائزه قلی پور از واحد تهران شمال با رکورد ۱/۱۴/۶۳

ماده ۸۰۰ متر:

مقام اول: فاطمه زرین پیکر از واحد اسلامشهر با رکورد ۲/۵۵/۱۱

مقام دوم: سما  یاسمی از واحد تهران غرب با رکورد ۳/۰۵/۸۴

مقام سوم: بهاره جهان شیر از واحد شهرقدس با رکورد ۳/۵۳/۷۳

ماده ۱۵۰۰ متر :

مقام اول: فاطمه زرین پیکر از واحد اسلامشهر با رکورد ۶/۰۱/۵۴

مقام دوم: سما یاسمی از واحد تهران غرب با رکورد ۶/۰۴/۶۱

مقام سوم: زهرا مطهر از واحد تهران غرب با رکورد  ۶/۱۳/۱۸

ماده پرش طول:

مقام اول: نرجس ذوقی واحد تهران شمال با رکورد ۴/۹۱ متر

مقام دوم: نگین مرادی واحد تهران شمال با رکورد ۴/۳۶ متر

مقام سوم: فاطمه مقصودی واحد تهران مرکز با رکورد ۳/۹۲ متر

ماده پرتاب وزنه:

مقام اول: مهشاد مهرجو از واحد اسلامشهر با رکورد ۷/۶۳ متر

مقام دوم: نرجس ذوقی واحد تهران شمال با رکورد ۷/۴۳ متر

مقام سوم: عاطفه فیضی از واحد اسلامشهر با رکورد ۶/۹۵ متر

ماده ۱۰۰×۴ متر امدادی:

مقام اول: واحد تهران شمال(نگین مرادی،آذر جوانمرد،مهیا نعیمی و نرجس ذوقی)  با رکورد ۵۴/۶۹

مقام دوم: واحد اسلامشهر (عاطفه فیضی،مهدیس رحیمی،آرزو برائی و فاطمه زرین پیکر) با رکورد۱/۰۱/۰۴

مقام سوم: واحد تهران مرکز (مائده دامرودی،سایه میرحق،مهتا احمدی و فاطمه مقصودی) با رکورد ۱/۰۳/۵۶

ماده ۴۰۰×۴ متر امدادی

مقام اول: واحد اسلامشهر(حوریه فیاضی ، پرستو محمودی،صبا ستاری و فاطمه محبوب) با رکورد ۵/۳۶/۲۱

مقام دوم: واحد تهران غرب (ملیکا اخلاصی،مرضیه زینب خانی،زهرا مطهر و سما یاسمی) با رکورد ۵/۴۴/۳۱

مقام سوم: واحد رودهن (فاطمه بوربوری،کیمیا فراهانی،شیوا حسینی و عطیه آشتیانی) با رکورد ۵/۵۱/۸۸

*نتایج تیمی در بخش دختران

مقام اول: واحد اسلامشهر با کسب ۵۳ امتیاز

مقام دوم: واحد تهران شمال با کسب ۵۱ امتیاز

مقام سوم: واحد شهر قدس با کسب ۲۶ امتیاز

*در بخش پسران :

ماده ۱۰۰ متر :

مقام اول: محمد جواد ابراهیمی از واحد اسلامشهر با رکورد ۱۰/۸۸

مقام دوم: امیر علی حاجی از واحد تهران غرب با رکورد ۱۱/۴۷

مقام سوم: شاهرخ ترکمان از واحد تهران شمال با رکورد ۱۱/۷۲

ماده ۲۰۰ متر:

مقام اول: محمد جواد ابراهیمی از واحد اسلامشهر با رکورد ۲۲/۹۱

مقام دوم: امیر مسعود نور محمدی از واحد اسلامشهر با رکورد ۲۵/۰۰

مقام سوم: حسین مداح از واحد تهران شمال با رکورد ۲۵/۲۸

ماده ۴۰۰ متر:

مقام اول: محمد حسن کرمی از واحد تهران مرکز با رکورد ۵۴/۵۰

مقام دوم: محمدرضا شاه وردی از واحد پرند با رکورد ۵۶/۵۳

مقام سوم: متین فرهادی از واحد تهران غرب با رکورد ۵۶/۵۹

ماده ۸۰۰ متر :

مقام اول: محمد حسن کرمی واحد تهران مرکز با رکورد ۲/۱۳/۳۴

مقام دوم: متین فرهادی از واحد تهران غرب با رکورد ۲/۲۲/۱۹

مقام سوم: رضا رسولی از واحد اسلامشهر با رکورد ۲/۲۷/۴۴

ماده ۱۵۰۰ متر :

مقام اول: آرش آتشبار از واحد پرند با رکورد ۵/۰۷/۴۳

مقام دوم: سپهر شادآرام از واحد تهران غرب با رکورد ۵/۰۹/۸۱

مقام سوم: محمد جواد کرمی از واحد شهر قدس با رکورد ۵/۱۹/۷۱

ماده پرتاب وزنه:

مقام اول: شاهین یارحسینی از واحد شهرقدس با رکورد ۱۳/۸۰ متر

مقام دوم: علی کریمی از واحد تهران مرکز با رکورد ۱۱/۵۰ متر

مقام سوم: امیرعلی فرضی از واحد تهران غرب با رکورد ۹/۹۰ متر

ماده پرش طول:

مقام اول: علی اسماعیلی از واحد اسلامشهر با رکورد ۵/۵۳ متر

مقام دوم: محمد دربندی از واحد پرند با رکورد ۵/۳۶ متر

مقام سوم: مجید شعبانی از واحد تهران جنوب با رکورد ۵/۱۵ متر

ماده ۱۰۰×۴ متر امدادی

مقام اول: اسلامشهر(محمد جواد ابراهیمی،علی اسماعیلی،رضا رسولیو امیر مسعود نورمحمدی) با رکورد  ۴۴/۰۸

مقام دوم: تهران غرب (امیرعلی حاجی پروانه، صالح خرم،متین فرهادی و شایان شجاع) با رکورد ۴۷/۹۱

مقام سوم: شهر قدس (علی اصغر قربانی،محسن براری،محمد شکری،مهدی مظفری) با رکورد ۴۸/۵۰

ماده ۴۰۰×۴ متر امدادی:

مقام اول: تهران مرکز(علی کریمی،محمد مهدی فروغی،اکبر میرزانپور،پارسا فخارزاده) با رکورد ۴/۰۵/۱۳

مقام دوم: پرند(علی فلاحی پور،آرش آتشبار،حمیدرضا شاه وردی،محمد دربندی) با رکورد ۴/۰۵/۴۴

مقام سوم: شهر قدس (محمدجواد کریمی،علیرضا کل محمدی،محسن براری،محمد شکری) با رکورد ۴/۱۷/۹۱

*نتایج تیمی پسران:

مقام اول: واحد اسلامشهر با کسب ۵۲ امتیاز

مقام دوم: واحد تهران غرب با ۳۵ امتیاز

مقام سوم: واحد تهران مرکز با ۳۳ امتیاز

 

 

 

روابط عمومی