اطلاعیه های مشمولین نظام وظیفه

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۶ کد : ۱۳۴۹ اطلاعیه ها و رویدادها
تعداد بازدید:۵۲۲

اطلاعیه مشمولین (شماره 1)
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مشمول ( فاقد هرگونه کارت پایان خدمت ، کفالت و ... )ورودیهای ذیل می رساند با توجه به اینکه سنوات قانونی شما به پایان رسیده است لذا جهت تعیین تکلیف تا تاریخ 22/06/1400 به اداره مشمولین واجد مراجعه فرمایید در صورت عدم مراجعه از ادامه تحصیل شما ممانعت بعمل می آید . 
1. کاردانی ورودی  بهمن  97
 2.کارشناسی پیوسته مهر  95
3.کاشناسی ناپیوسته مهر  97 
4.کارشناسی ارشد مهر  97 
5- دکترای تخصصی مهر  94

اطلاعیه مشمولین (شماره2)
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مشمول (فاقد کارت پایان خدمت ، کفالت ، پزشکی ...) ورودی 1399 که معافیت تحصیلی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر اخذ ننموده اند  می رساند جهت تکمیل پرونده ثبت نام خود بایستی تا تاریخ 1400/06/22     به اداره مشمولین واقع در طبقه دوم دانشکده علوم پایه مراجعه نموده و تعیین تکلیف نمایند.
تذکر: (معافیت دانش آموزی و همچنین لغو معافیت دانشگاه سما و سایر دانشگاهها  باطل بوده و حتما بایستی معافیت دانشجویی به نام این واحد صادر بشود )
شایان ذکر است با توجه به حساسیت موضوع و اعلام مکرر نظام وظیفه در این خصوص در صورت عدم مراجعه دانشجویان مذکور ، مسئولیت بروز هرگونه مشکل برعهده خود دانشجو بوده و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی را نپذیرفته و از ادامه تحصیل شما ممانعت می شود.
 معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر