وبینارهای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مرداد - شهریورماه سال ۱۴۰۰

اصلاحیه نهایی
۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۹ کد : ۱۳۱۹ وبینارها
تعداد بازدید:۱۱۸

 

 

بسمه تعالی

وبینارهای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مرداد - شهریورماه سال 1400  از طریق سامانه دان  لینک https://daanaan.daan.ir/

دادخواست نویسی و لایحه نویسی

دکتر کریمی لاریمی

ساعت 18-16

11708b1شناسه کلاس

گذرواژه 8008 

شنبه

23/05/1400

دادخواست نویسی و لایحه نویسی

دکتر کریمی لاریمی

ساعت 18-16

53016a3 شناسه کلاس

گذرواژه 8008 

یکشنبه

24/05/1400

دادخواست نویسی و لایحه نویسی

دکتر کریمی لاریمی

ساعت 18-16

1115f8cشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

کارگاه: مکالمه و بحث آزاد با موضوع چگونه به اهداف خود در زندگی برسیم:

دکتر ضیاء الدین

ساعت 11-9

 شناسه کلاس 3795021

گذرواژه 8008 

دوشنبه

25/05/1400

دادخواست نویسی و لایحه نویسی

دکتر کریمی لاریمی

ساعت 18-16

7660bdbشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

سه شنبه

26/05/1400

سخنرانی: انرژی های نو و تجدیدپذیر

دکتر الهام پورنامداری

ساعت 16-14

7541a0aشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

سخنرانی: برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل عمومی1(حمل و نقل ریلی-BRT)

دکتر حمیدرضا جودکی

ساعت 11-9

8104beaشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

شنبه

30/05/1400

کارگاه پروپوزال نویسی (گروه مدیریت آموزشی)

دکتر محمد حسین فاتحی

ساعت16-14

7698d43شاسه کلاس

گذرواژه 8008 

کارگاه پروپوزال نویسی (گروه جغرافیا)

دکتر آزاده اربابی

ساعت 10-12

2997bbfشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

یکشنبه

31/05/1400

سخنرانی: آشنایی با عوارض سوء مصرف مواد مخدر

دکتر زهره افشارمند

ساعت 16-14

شناسه کلاس6155598

گذرواژه 8008 

سخنرانی: مفهوم علم و تئوری علمی

دکتر محمدحسین فاتحی

ساعت 12-10

385e61bشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

دوشنبه

01/06/1400

   

کارگاه: تهیه صورتهای مالی شرکتها

دکتر جلال احمدی

ساعت 12-9

87132a8شناسه کلاس

گذرواژه 8008 

چهارشنبه

03/06/1400

کارگاه زمپ چیست؟

دکتر احمد مهرجو

ساعت 14-11

6519ff4شناسه کلاس

گذرواژه 8008 

سخنرانی: برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل عمومی2(اتوبوسرانی- تاکسیرانی)

دکتر حمیدرضا جودکی

ساعت 11-9

3389ddcشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

شنبه

06/06/1400

 

پروپوزال نویسی )گروه جغرافیا(

دکتر آزاده اربابی

ساعت 12-10

421966cشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

یکشنبه

07/06/1400

کارگاه: اصول و نحوه ی جست و جو مقالات در سایت های معتبر علمی

دکتر بهناز اسفندیاری

ساعت 11-9

5930d4aشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

دوشنبه

08/06/1400

کارگاه: آموزش نرم افزار ایتبس (ETABS)

دکتر بهروز محبی مقدم

ساعت 17-13

شناسه کلاس5719238

گذرواژه 8008 

چهارشنبه

10/06/1400

اضطراب مرگ

دکتر حسین شریفی

ساعت 18-16

641486bشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

شنبه

13/06/1400

آشنایی با سامانه پژوهشیار ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ساعت 12 تا 10

دکتر سپیده قطنیان

337a229شناسه کلاس

گذرواژه 8008 

دوشنبه

15/06/1400

کارگاه: آموزش نرم افزار ایتبس (ETABS)

دکتر بهروز محبی مقدم

ساعت 17-13

373cbfaشناسه کلاس

گذرواژه 8008 

چهارشنبه

17/06/1400

کارگاه: نقش انعطاف پذیری در ارتباط اجتماعی

دکتر رزیتا ذبیحی

ساعت 18-16

شناسه کلاس2751425

گذرواژه 8008 

کارگاه مقدماتی سیستم هوشمند مدیریت ساختمان

ساعت 12-10 دکتر نور علیزاده  )BMS(

631bee6شناسه کلاس

گذرواژه 8008

شنبه

20/06/1400

کارگاه: تحلیل قسمت جرائم و مجازاتها از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)

دکتر علی شجاعی

ساعت 30/15-13

719ebec شناسه کلاس

گذرواژه8008

شنبه

 20/06/1400

کارگاه: تحلیل قسمت جرائم و مجازاتها از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)

دکتر علی شجاعی

ساعت 18-16

580eec1شناسه کلاس

گذرواژه8008

شنبه

 20/06/1400