شناسه و گذرواژه وبینارها

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۵ کد : ۱۱۹۷ اطلاعیه ها و رویدادها وبینارها
تعداد بازدید:۹۹۰

وبینار جریان شناسی قرآنی از ابتدای تاریخ اسلام تا انقلاب اسلامی(1)
شناسه کلاس 862cc2c
گذرواژه 5005
تاریخ برگزاری 1400/03/02
ساعت برگزاری 11:00
https://daanaan.daan.ir

 

 

وبینارهای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان - اردیبهشت و خرداد  سال 1400

عنوان و تاریخ وبینار

عنوان و تاریخ وبینار

مشخصات جلسه

مشخصات جلسه

شنبه

 25 اردیبهشت

--

روز بزرگداشت فردوسی

 دکتر فرهاد طهماسبی

ساعت 18:30 تا 20

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس روز بزرگداشت فردوسی

شناسه کلاس241085c

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/02/25

ساعت برگزاری 18:30:00

https://daanaan.daan.ir

دوشنبه            27 اردیبهشت

سیر تکوینی موزه در ایران و جهان دکتر فاطمه ادیبی سعدی نژاد

ساعت 10 تا 12

ملاک های همسرگزینی با رویکرد ایرانی و اسلامی

 دکتر مهرناز آزاد یکتا

ساعت 13 تا 17

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس سیر تکوینی موزه در ایران و جهان

شناسه کلاس 727b4f5

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/02/27

ساعت برگزاری 10:00:00

https://daanaan.daan.ir

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس ملاک های همسرگزینی با رویکرد ایرانی و اسلامی

شناسه کلاس 1304a10

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/02/27

ساعت برگزاری 13:00:00

https://daanaan.daan.ir

سه شنبه

28 اردیبهشت

--

آزمون های تشخیصی (هوش آزمایی نوین استنفورد بینه)

دکتر فیروز کیومرثی

ساعت 13 تا  17

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس آزمون های تشخیصی (هوش آزمایی نوین استنفورد بینه)

شناسه کلاس 805bdff

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/02/28

ساعت برگزاری 13:00:00

https://daanaan.daan.ir

چهارشنبه

29 اردیبهشت

جایگاه و کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در صنعت

دکتر خلیل جهانی

ساعت  10 الی 12

--

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس جایگاه و کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در صنعت

شناسه کلاس 27047d1

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/02/29

ساعت برگزاری 10:00:00

https://daanaan.daan.ir

پنج شنبه

30 اردیبهشت

عنوان: آشنایی با گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته

دکتر مریم خضری نژاد

ساعت 9 تا 13

--

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس عنوان: آشنایی با گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته

شناسه کلاس 5316018

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/02/30

ساعت برگزاری 09:00:00

https://daanaan.daan.ir

یک شنبه

2 خرداد

--

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

دکتر امیر جبلی

ساعت 14 تا 16

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

شناسه کلاس 1564495

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/03/02

ساعت برگزاری 14:00:00

https://daanaan.daan.ir

دوشنبه

3 خرداد

ملاک های همسرگزینی با رویکرد ایرانی و اسلامی

 دکتر مهرناز آزاد یکتا

ساعت 9 تا 13

--

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس ملاک های همسرگزینی با رویکرد ایرانی و اسلامی

شناسه کلاس 279b80e

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/03/03

ساعت برگزاری 09:00:00

https://daanaan.daan.ir

سه شنبه

4 خرداد

تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی مغز برای درمان افسردگی

دکتر فاطمه سرآبادانی

ساعت 8 تا 12

آزمون های تشخیصی  (هوش آزمایی نوین استنفورد بینه)

دکتر فیروز کیومرثی

ساعت 13 تا  17

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی مغز برای درمان افسردگی

شناسه کلاس 8591b0c

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/03/04

ساعت برگزاری 08:00:00

https://daanaan.daan.ir

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس آزمون های تشخیصی (هوش آزمایی نوین استنفورد بینه)

شناسه کلاس 49463d5

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/03/04

ساعت برگزاری 13:00:00

https://daanaan.daan.ir

پنج شنبه

6 خرداد

عنوان: آشنایی با گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته

 دکتر مریم خضری نژاد

ساعت 9 تا 13

--

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس آشنایی با گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته

شناسه کلاس 508bddd

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/03/06

ساعت برگزاری 09:00:00

https://daanaan.daan.ir

دوشنبه

10 خرداد

زوج درمانی با رویکرد سیستمی

دکتر مهرناز آزاد یکتا

ساعت 9 تا 13

--

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس زوج درمانی با رویکرد سیستمی

شناسه کلاس 830cd5f

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/03/10

ساعت برگزاری 09:00:00

https://daanaan.daan.ir

دوشنبه

17 خرداد

زوج درمانی با رویکرد سیستمی

 دکتر مهرناز آزاد یکتا

ساعت 9 تا 13

--

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس زوج درمانی با رویکرد سیستمی

شناسه کلاس 377e5fc

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/03/17

ساعت برگزاری 09:00:00

https://daanaan.daan.ir

چهارشنبه       19 خرداد

خشکسالی و احیای دوباره زمین همراه با افزایش بهره وری برای توسعه پایدار

دکترآرش ملکیان

 دکترمحمود ذاکری نیری

ساعت 10 تا 11:30

سامانه دانشگاه هوشمند

کلاس خشکسالی و احیای دوباره زمین همراه با افزایش بهره وری برای توسعه پایدار

5203e05 شناسه کلاس

گذرواژه 5005

تاریخ برگزاری 1400/03/19

ساعت برگزاری 10:00:00

https://daanaan.daan.ir


 

​​​​

https://daanaan.daan. ir

کلیک کنید