شناسه و گذرواژه وبینارها

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۵ کد : ۱۱۹۷ اطلاعیه ها و رویدادها وبینارها
تعداد بازدید:۳۸۷

کلاس تفسیر سوره لقمان- جلسه اول
شناسه کلاس 2446eb9
گذرواژه 1010
تاریخ برگزاری 1400/01/25
ساعت برگزاری :18:00
https://daanaan.daan.ir

وب سایت ینار کلیدهای صمیمیت در خانواده در مقابله با کرونا
شناسه کلاس:     547386e
گذر واژه :         2020
تاریخ برگزاری:   99/12/12ساعت برگزاری:  10 
سخنران:  خانم دکتر رزیتا ذبیحی

https://daanaan.daan.ir

وبینار نقش درخت و درختکاری در کاهش تب زمین

سخنرانان:
حجت الاسلام محمدجعفر محمدی( نماینده نهاد رهبری) 
و خانم دکتر ویلما بایرام زاده (دانشیار و عضو هیات علمی واحد کرج)
شناسه کلاس: 23159d5
گذرواژه: 5005
تاریخ برگزاری 1399/12/13
ساعت برگزاری: 10
https://daanaan.daan.ir

قابل توجه همکاران و اعضای محترم هیأت علمی واحد اسلامشهر 

وبینار بررسی چالش های سکونت گاهی غیررسمی و راهکارهای ساماندهی 

سخنران :سرکار خانم دکتر فاطمه ادیبی

 شناسه :7099819                                   

 گذرواژه:2020

 تاریخ برگزاری:1399/12/10 

 ساعت برگزاری:    14:00

                                                                                                                                          https://daanaan.daan.ir

قابل توجه همکاران و اعضای محترم هیأت علمی واحد اسلامشهر 

وبینار رویکرد ها و راهبرد های مدیریت حاشیه نشینی 

سخنران :جناب آقای دکتر ناصر عبادتی

 شناسه :4709aa2                                   

 گذرواژه:2020

 تاریخ برگزاری:1399/12/18 

 ساعت برگزاری:    16:00

                                                                                                                                          https://daanaan.daan.ir

 

قابل توجه همکاران و اعضای محترم هیأت علمی واحد اسلامشهر 

وبینار بافت فرسوده و مدیریت بحران های ناشی از رخداد زلزله 

سخنران :سرکار خانم دکتر فرناز فتوحی

 شناسه :3174fea                                 

 گذرواژه:2020

 تاریخ برگزاری:1399/12/20

 ساعت برگزاری:    14:00

                                                                                                                                           https://daanaan.daan.ir

 

قابل توجه همکاران و اعضای محترم هیأت علمی واحد اسلامشهر 

وبینار نسبت برنامه ریزی کالبدی با حاشیه نشینی و بافت فرسوده 

سخنران :جناب آقای دکتر بابک فدوی

 شناسه :4983219

 گذرواژه:2020

 تاریخ برگزاری:1399/12/6 

 ساعت برگزاری:    16:00

                                                                                                                                          https://daanaan.daan.ir

 

​​​​

https://daanaan.daan. ir

کلیک کنید