اخبار

برگزاری ششمین همایش ملی «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط»  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
صبح امروز با حضور پیشکسوتان علم جغرافیای کشور صورت گرفت؛

برگزاری ششمین همایش ملی «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر جدید

ششمین همایش ملی «فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

ادامه مطلب